- Den fikser du lige, ikk' maler?

Enteprisesager har ry for at koste på indtjeningen. Skader på arbejdet efter andre håndværkere, efterreparationer, og urealistiske forventninger er nogle af de ting, man må forvente. Men du kan lære at arbejde i entreprise.