Bestyrelsen i lauget

Oldermand

Jan Thomsen
Hovedgade 14
8831 Løgstrup
T: 8664 2752
M: 2177 8310
>> E-mail 

Viceoldermand og kasserer

René Hermann
Hermanshøj 29
8800 Viborg
T: 8661 1874
M: 2073 1874
>> E-mail 

Sekretær

Carsten Sørensen
Livøvej 4
8800 Viborg
T: 8660 0033
>> E-mail 

Laugsstueforvalter

Ulrik Larsen
Liseborgvænget 17
8800 Viborg
T: 8662 9719
M: 2172 7869
>> E-mail 

Bisidder

Erik Munk
Mariendalsvej 24B
8800 Viborg
T: 8662 3535
M: 4074 2795
>> E-mail 


 


Bestyrelsen i Viborg Malerlaug



Om Viborg Malerlaug

Viborg Malerlaug blev stiftet i 1888 af tolv malermestre med ambitioner om at forene og forandre faget. I dag har lauget eksisteret i 125 år takket været disse ildsjæle.

Lauget er i dag tilsluttet arbejdsgiver- og brancheforeningen Danske Malermestre, som kendes på Det blå M.

Fredag 22. februar kunne Viborg Malerlaug fejre 125 års jubilæum, hvilket blev gjort på behøring vis. Først blev den obligatoriske generalforsamling afholdt, og herefter blev der afholdt en stor og fin jubilæumsfest på Golf Hotel Viborg.

Her deltog udover laugets medlemmer også en stor del af fagets leverandører, og laugets tidligere oldermand Per. V. Laursen holdt en flot tale om, hvordan de tolv malermestre dannede Viborg Malermesterforening, som efterfølgende blev til Viborg Malerlaug. Han talte om, hvordan det kollegiale venskab og de faglige informationer, man får ved at være medlem af et malerlaug.
 

Viborg Malerlaug i 100 år

I 1988 kunne lauget fejre sine første 100 år, og der blev i den anledning udgivet en jubilæumsbog.

Bogen fortæller bl.a. om laugets historie og om laugstegnets oprindelse.
 

» Viborg 100 år


Om lauget