Bliv medlem af lauget

Alle malermestre er velkomne til at kontakte lauget med henblik på optagelse i lauget og dermed i Danske Malermestre

Fordele ved at være med i lavet

Som medlem hos os bliver du en del af et fagligt netværk med kollegaer, som alle deler et fagligt ansvar for faget.

Vær med til at få indflydelse på fagets fremtid.

Laugets formål er at samle virksomheder, der udfører bygningsmalerarbejde, skiltemalerarbejde eller anden overfladebehandling.

Vi varetager medlemmernes interesse i økonomiske, faglige, politiske og kulturelle henseender. Vi medvirker til at optimere virksomhedernes lønsomhed og trivsel.

Vi skaber sammenhold og kollegialt samarbejde mellem virksomhederne, og vi samarbejder med andre organisationer og lokale sammenslutninger for at fremme medlemmernes interesser.


>> Vedtægter for Viborg Malerlaug

Beregn dit kontingent

Alle medlemmer betaler kontingent til både Danske Malermestre og til det lokale lav/forening. Man betaler et grundkontingent og et lønsumskontingent. Der er forskel lokalt, hvad kontingentet til lavet / lokalforeningen dækker, så kontakt gerne oldermanden / formanden for at høre, hvad der er med i kontingentet lokalt.

På Danske Malermestres hjemmeside kan man læse mere om fordelene og beregne sit kontingent.

>> Gå til kontingentberegner

Bliv medlem