Danske Malermestres garantiordning


Alle medlemmer af Danske Malermestre er dækket af garantiordningen. Læs mere om garantien på Danske Malermestres hjemmeside:


 

Max Grønbæk deltog i verdensmesterskabet WorldSkillsBranche- og Arbejdsgiverorganisationen Danske Malermestre


Danske Malermestre bygger på vores 38 malerlaug og lokale mesterforeninger, og er organisationen for alle danske malervirksomheder. 
Vi har ca. 1500 medlemmer med en lønsum på ca. 1,75 mia. kr. 

Vores sekretariater i København og Århus yder service til medlemmerne og står for organisationens politiske arbejde.

>> Læs mere om Danske Malermestre 

 

Beregn dit kontingent

Alle medlemmer betaler kontingent til både Danske Malermestre og til det lokale lav/forening. Man betaler et grundkontingent og et lønsumskontingent. Der er forskel lokalt, hvad kontingentet til lavet / lokalforeningen dækker, så kontakt gerne oldermanden / formanden for at høre, hvad der er med i kontingentet lokalt.

På Danske Malermestres hjemmeside kan man læse mere om fordelene og beregne sit kontingent.

>> Gå til kontingentberegner

Danske Malermestre