» Nyheder

NyhederSort arbejde stiger uden stabilt håndværkerfradrag

06-12-2018

 

Det er beklageligt, at en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at det sorte arbejde er begyndt at stige igen. Danske Malermestre er ikke i tvivl om, at stigningen i sort arbejde fra 2016 til 2017 hænger nøje sammen med den begrænsning af boligjobordningen, der skete i 2016. Her gik håndværkerfradraget fra at være en generel ordning til udelukkende at være målrettet grønne og energibesparende foranstaltninger.

 

- Fra Danske Malermestres side var vi de første til at advare mod ændringen af ordningen, fordi den hidtidige ordning klart havde en begrænsende effekt på sort arbejde. For malerfaget betød ordningen, at kundernes ønsker om sort arbejde på det nærmeste forstummede, påpeger direktør i Danske Malermestre, Ole Draborg. 

 

Det er ikke antallet af personer, som arbejder sort, der er steget, men de personer, der allerede udfører sort arbejde, gør det nu i flere timer end tidligere. Det har fået det sorte arbejde til at stige fra 1,7 til 2,2 procent i forhold til bruttonationalproduktet.

 

Malerarbejde bliver til gør-det-selv-arbejde
Rockwool Fondens undersøgelse viser også, at det sorte arbejde især udføres af de unge – og at arbejdet uden moms og regning især florerer i bygge- og anlægsbranchen. Det kan Ole Draborg godt nikke genkendende til.

 

- De forbedringer, man kan få tilskud til i dag, har generelt en høj materialeandel og en lav løndel, og derfor er virkningen på det sorte arbejde relativt begrænset. Hertil kommer, at der i modsætning til den tidligere ordning heller ikke er tale om opgaver, der i særlig stort omfang udføres som gør-det- selv-arbejde, fastslår han.  

 

Ole Draborg opfordrer til, at boligjobordningen igen kommer til at omfatte indvendigt malerarbejde og andre, almindeligt forekommende opgaver i boligen. Det er nemlig især i forhold til mindre, arbejdskrafttunge opgaver, at ordningen for alvor kan gøre en forskel.  

 

Henvendelser vedrørende denne pressemeddelelse kan ske til direktør Ole Draborg, Danske Malermestre på telefon 40 85 11 41.

Nyheder