» Nyheder

NyhederMedlemsbladet december 2018

28-11-2018

 

 

Flere kollegiale konflikter
Det sker ikke så sjældent, at en bygherre vil have malermesteren til at mande op, når afleveringen nærmer sig. Sket det ikke, henvender bygherren sig til anden malermester for at få sit ønske opfyldt. Som oftest henter bygherren pengene til betaling for maler 2's arbejde hos maler 1, der har entreprisen, og som altså mister penge for sit arbejde. Det fører til kollegiale konflikter.

 

Hvorfor samarbejder vi ikke bare?
Danske Malermestres gå-hjem-møde om forholdene i byggeriet blev en stor succes. Dialog og samarbejde er afgørende for succes i byggeprocesserne. Det kræver, at der tages ansvar - og pilen peger på dig selv, mener en af oplægsholderne Mette Thorkildsen fra Factor3.Gå-hjem-mødet satte fokus på byggerier, der præges af dårlig planlægning, ineffektivitet og svingende kvalitet - og løsningsmulighederne på udfordringerne.

 

Næste led i kæden
Morten Christiansen er ny oldermand i Frederiksborg Amts Malerlaug. Han afløste officielt Torben Sørensen ved laugets stiftelsesfest. Han håber på at kunne bære kæden til alles tilfredshed efter i en årrække at have siddet i bestyrelsen, men altid kunne gemme sig bag den fungerende oldermand, småopgaverne i maskinrummetm vikarjobs og arbejdet i uddannelsesudvalget på skolen.

 

 

God læselyst!

 

 

>> Læs bladet her

 

 

>> Læs tidligere udgaver af bladet her

 
 

Nyheder