Presse

Modtag pressemeddelelser

For alle interesserede er det muligt at tilmelde sig Danske Malermestres pressemeddelelser, der udsendes
pr. e-mail.

>> Til-/afmeld pressemeddelelser 

 

Nyt fra Danske Malermestre

(Se flere nyheder i menuen til højre)

 

 

 


Pas på SKAT, når du anvender udenlandske entreprenører

06-02-2018

Tekst af advokat (H) Søren Aagaard leder af ADVODANs afdeling for skatteret og kollektiv arbejdsret

 

 

SKAT er for tiden på krigsstien i forhold til brancher, hvor en større del af arbejdet udgør manuelt arbejde – eksempelvis malerfaget og bygge - anlægsbranchen. Særligt når der er tale om entrepriser med udenlandske firmaer er der grund til at være på vagt, idet SKAT ikke blot accepterer en skriftlig entreprisekontrakt som grundlag for at den danske virksomhed kan undgå betydelige økonomiske krav.

 

Der skal efter SKATs opfattelse meget mere til for at slippe. Derfor er det vigtigt at få specialrådgivning omkring nedenstående problemstillinger inden arbejdet igangsættes. 

 

Situationen er følgende:
I 2012 ændrede Folketinget reglerne om dansk begrænset skattepligt i forhold til aftaler indgået mellem danske og udenlandske virksomheder. Ændringen betød, at hvis en dansk maler-entreprenør indgik en underentreprise med en udenlandsk maler-underentreprenør, så ville den danske maler-entreprenør som udgangspunkt være forpligtet til at indeholde og indbetale arbejdsudlejeskat til de danske skattemyndigheder med 8 % AM-bidrag og 30 % arbejdsudlejeskat.

 

Dette betød en effektiv skat på 35,6 % af den reelle løn og visse personalegoder m.v., som de udenlandske medarbejdere modtog fra deres arbejdsgiver.  Kunne den danske entreprenør ikke få dokumentation for medarbejdernes løn skulle indeholdelsen ske af hele entreprisesummen som blev udbetalt til underentreprenøren. 

 

Udskildt arbejdsområde og bærer af risici
Lovændringen medførte en række ulemper og derfor blev reglerne lempet gennem et styresignal fra SKAT i juni 2014. Herefter skulle SKAT foretage en mere nuanceret vurdering af om indeholdelsespligten indtrådte i ovennævnte eksempel. Nu skulle kriteriet for at undgå indeholdelsespligten være, at den danske entreprenør ikke ansås for at være den reelle arbejdsgiver for de udenlandske medarbejdere, hvis arbejdsopgaven var udskilt fra det virksomhedsområde, som den danske entreprenør sædvanligvis beskæftigede sig med.

 

Af styresignalet fremgik eksempelvis, at hvis underentreprenøren bar risikoen ved arbejdets udførelse og kunne pålægges erstatningsansvar for mangler mv., så ville dette tale for, at den danske arbejdsgiver ikke skulle indeholde skat m.v. 

 

Myndigheder undlader nuanceret vurdering
Imidlertid er det min opfattelse at skattemyndighederne fortsat helt åbenbart undlader at foretage denne nuancerede vurdering, som styresignalet ellers foreskriver. Det gælder tilsyneladende særligt på de områder, hvor der er tale om manuelt entreprisearbejde, som eksempelvis malerfaget, Bygge- og anlægsfaget,  gartneri og landbrugsfaget m.v. Her er det tilsyneladende som udgangspunkt skattemyndighedernes opfattelse at der fortsat skal indeholdes skat, uanset at der foreligger en udskilt ydelse og uanset om der er indgået en reel entrepriseaftale mellem den danske og den udenlandske virksomhed.

 

Skatteministeriet er endda gået så langt, at de nu har indbragt en række sager for domstolene, uanset at virksomhederne har vundet sagerne i Landsskatteretten, hvor flertallet af dommerne netop har anset ydelsen for at være udskilt til en selvstændig underentreprenør. 

 

Afventer afgørelse fra domstolene
Indtil domstolene ved endelige domme har taget stilling til, om Skatteministeriet eller de pågældende virksomheder som jeg repræsenterer har ret, er det vigtigt, at der ikke entreres med udenlandske virksomheder før den danske virksomheds risiko er afdækket og søgt elimineret. 

 

Afslutningsvis skal jeg understrege, at der gælder andre regler når der indgås underentrepriseaftaler med enkeltmandsfirmaer. Men også her er SKAT på krigsstien i forhold til krav om indeholdelse hos den danske virksomhed. Således verserer der i øjeblikket en sag herom ved Landsskatteretten som forventes afgjort i løbet af 2018.

 

I disse tilfælde er det derfor også meget væsentligt at den danske virksomheds risiko afdækkes og elimineres, således at den danske virksomhed undgår ubehagelige økonomiske krav fra SKAT og eksempelvis 3F. 

 

Foto Erik Refner/Scanpix.
 

Pressemeddelelser

>> læs alle pressemeddelelser

 

07-01-2019
Konjunkturundersøgelse - Januar 2019


>> Læs mere…

07-01-2019
Nytårsudtalelse: Kampen om elever bliver alles kamp mod alle

Formand for Danske Malermestre Per Vangekjær kommer i sin nytårsudtalelse ind på både boligjordning, kampen om elever, samarbejde i byggeriet og personaldataforordningen.
>> Læs mere…

20-12-2018
Medlemsbladet januar 2019

Det første nummer af Danske Malermestre i 2019 indeholder artikler om, hvordan stram styring giver ro i byggeriet, at komme godt tilbage efter lang tids sygefravær og nyheder på Nyborg Stævnet i januar.
>> Læs mere…

Overenskomst/Ansættelse

>> læs alle nyheder

 

 

01-06-2017
Ændringer i overenskomstens satser pr. 1. juni


>> Læs mere…

23-03-2017
Overenskomsten skal gennem afstemning i april


>> Læs mere…

12-12-2016
Jul og Nytår – hvordan er det nu med det?

Sådan er feriedagene i forbindelse med jul og nytår 2016.
>> Læs mere…

Entreprisehjælp

>> læs alle nyheder

 

18-05-2017
Opdatering af prisliste, MBA og kalkulationsprogram

Ændringer i prislisten skal implementeres.
>> Læs mere…

19-01-2017
Nu kommer den elektroniske kvalitetssikring

Programmet har længe været efterspurgt af fagets kunder som dokumentation for korrekt udført malearbejde.
>> Læs mere…

13-03-2014
Undervisning af konstruktørelever

Mellem 300 - 400 elever bliver hvert år undervist brugen af MBA.
>> Læs mere…

Arbejdsmiljø

>> læs alle nyheder

 

16-02-2017
På kursus i førstehjælp

Få støtte fra Malkom til at få alle i firmaet på kursus.
>> Læs mere…

10-11-2016
Husk at få refusion for udgifter til medarbejdere på barsel


>> Læs mere…

09-06-2016
Alt for mange glemmer solen

Det er sæson for udendørsarbejde, så husk solcreme! Selvom det er overskyet, kan du stadigvæk blive solskoldet
>> Læs mere…

Uddannelse

>> læs alle nyheder

 

06-07-2017
Kvote-elever er fordelt på skolerne

Fra januar 2018 kan 426 elever optages på grundforløb uden praktikaftale.
>> Læs mere…

08-02-2017
Svært at skaffe malerelever nok

Der er for få kvalificerede elever, mener mange malermestre, der oveni har udsigt til at få bøder for ikke at tage elever nok.
>> Læs mere…

25-01-2017
Malerfaget vil miste elever

Torsdag d. 26. januar fejres erhvervsuddannelserne med åbningen af årets event – DM i Skills. Men for malerfaget ser udsigten til nye dygtige elever mere dyster ud.
>> Læs mere…

Alle nyheder