Presse

Modtag pressemeddelelser

For alle interesserede er det muligt at tilmelde sig Danske Malermestres pressemeddelelser, der udsendes
pr. e-mail.

>> Til-/afmeld pressemeddelelser 

 

Nyt fra Danske Malermestre

(Se flere nyheder i menuen til højre)

 

 

 


Skarp kritik af dimensionering af erhvervsuddannelserne

10-06-2017

Pressemeddelelse

 

- Verdensfjernt…

 

Med et enkelt ord gav Danske Malermestres formand, Per Vangekjær, sin uforbeholdne mening om udmøntningen af den trepartsaftale, som DA og LO sammen med regeringen forhandlede på plads sidste år.

 

En aftale, der desværre har lagt op til, at uddannelsen til bygningsmaler vil blive til et dimensioneringsfag uden mulighed for skolepraktik på landets erhvervsskoler.

 

Formandens kritik af aftalen faldt, da branche- og arbejdsgiverorganisationen for malermestrene i dag, den 10. juni, holdt generalforsamling på Fuglsøcentret på Djursland.

 

 

En forklaring på, at gøre malerfaget til et dimensioneringsfag, er, at faget angiveligt skulle have uddannet for mange malersvende de seneste år; at der altså skulle være en relativt høj ledighed blandt bygningsmalere.

 

Intet kunne være mere forkert, lød det fra Per Vangekjær:

 

- Det er uhyggelig svært at forstå al den stund, at der jo stort set ikke er en ledig malersvend at finde nogen steder i dag.

 

En anden forklaring på malerfagets placering som dimensioneringsfag uden kvote er, at der tidligere har været mange skolepraktikanter i bygningsmalerfaget. Et faktum, som Per Vangekjær anerkendte.

 

- Vi skal dog huske, at den langvarige, økonomiske krise, som vi først nu er igennem, i høj grad påvirkede byggeriet, som er meget konjunkturfølsomt. Og krisen spillede i høj grad ind på behovet for lærlinge og arbejdskraft.

 

Danske Malermestre kan med tilfredshed konstatere, at et samlet REU (Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) netop har indstillet til Undervisningsministeriet, at bygningsmalerfaget i stedet bliver dimensioneret med en kvote, hvor 422 elever kan starte på grundforløb 2 uden praktikplads.

 

Det vil være et skridt på vejen til sikre flere elever til uddannelsen.

 

For om nogen frygter malerfaget for konsekvenserne, hvis ikke den indstilling bliver hørt af ministeriet.

 

 

Hvis eleverne ikke har mulighed for at fortsætte uddannelsen som bygningsmaler på 2. grundforløb uden en aftale om læreplads, vil det med stor sikkerhed få mange unge til at fravælge uddannelsen.

 

- For hvorfor vælge en uddannelse, hvis du ikke er sikker på at kunne færdiggøre den, spurgte Per Vangekjær.

 

- Det vil betyde, at nogle skoler vil komme til at mangle elever og i sidste ende stå med undervisere, der ikke er brug for. Lærere vil derfor blive fyret og malerafdelingen lukket. Men hvad så, når vi kommer i en situation, hvor der igen skal uddannes malersvende?

 

- Så er skolerne lukket og lærerne fyret. Og de, der vælger faget, skal på skole langt fra, hvor de bor. Tror vi selv på, at vi i den situation så er attraktive i de unges øjne? Nej vel, sagde Per Vangekjær, der lovede generalforsamlingen, at Danske Malermestre fortsat vil gøre alt, hvad der er muligt for at få forbedret aftalen.

 


For yderligere kommentarer, kontakt Per Vangekjær: tlf: 2094 0790

 

Foto: Brian Rasmussen

>> Hent pressefoto

 

 

Pressemeddelelser

>> læs alle pressemeddelelser

 

17-04-2018
To kandidater til Farveprisen 2018

Roskilde Museum og Brorfelde Observatorium er i spil til dette års farvepris. Prisen er på 150.000 kr. og uddeles af Danske Malermestre og Kirsten og Freddy Johansens Fond. Vinder udpeges i begyndelsen af maj.
>> Læs mere…

12-04-2018
Beskæftigelsen i byggeriet og malerfaget stiger fortsat

Antallet af beskæftigede i maler- og glarmesterfaget er steget med 700 personer fra 12.800 til 13.500 fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Danske Malermestre glæder sig over stigningen, men frygter manglen på arbejdskraft.
>> Læs mere…

23-03-2018
Medlemsblad april 2018

Du kan læse om den seneste konjunkturanalyse, malerens rolle for at forbedre forhold i opstarts- og byggemøder, og hvordan malermestre bruger Facebook i markedsføringen.
>> Læs mere…

Overenskomst/Ansættelse

>> læs alle nyheder

 

 

01-06-2017
Ændringer i overenskomstens satser pr. 1. juni


>> Læs mere…

23-03-2017
Overenskomsten skal gennem afstemning i april


>> Læs mere…

12-12-2016
Jul og Nytår – hvordan er det nu med det?

Sådan er feriedagene i forbindelse med jul og nytår 2016.
>> Læs mere…

Entreprisehjælp

>> læs alle nyheder

 

18-05-2017
Opdatering af prisliste, MBA og kalkulationsprogram

Ændringer i prislisten skal implementeres.
>> Læs mere…

19-01-2017
Nu kommer den elektroniske kvalitetssikring

Programmet har længe været efterspurgt af fagets kunder som dokumentation for korrekt udført malearbejde.
>> Læs mere…

13-03-2014
Undervisning af konstruktørelever

Mellem 300 - 400 elever bliver hvert år undervist brugen af MBA.
>> Læs mere…

Arbejdsmiljø

>> læs alle nyheder

 

16-02-2017
På kursus i førstehjælp

Få støtte fra Malkom til at få alle i firmaet på kursus.
>> Læs mere…

10-11-2016
Husk at få refusion for udgifter til medarbejdere på barsel


>> Læs mere…

09-06-2016
Alt for mange glemmer solen

Det er sæson for udendørsarbejde, så husk solcreme! Selvom det er overskyet, kan du stadigvæk blive solskoldet
>> Læs mere…

Uddannelse

>> læs alle nyheder

 

06-07-2017
Kvote-elever er fordelt på skolerne

Fra januar 2018 kan 426 elever optages på grundforløb uden praktikaftale.
>> Læs mere…

08-02-2017
Svært at skaffe malerelever nok

Der er for få kvalificerede elever, mener mange malermestre, der oveni har udsigt til at få bøder for ikke at tage elever nok.
>> Læs mere…

25-01-2017
Malerfaget vil miste elever

Torsdag d. 26. januar fejres erhvervsuddannelserne med åbningen af årets event – DM i Skills. Men for malerfaget ser udsigten til nye dygtige elever mere dyster ud.
>> Læs mere…

Alle nyheder