Arbejdsmiljøloven

Folketinget har ændret arbejdsmiljølovgivningen om forhøjelse af bøder, justeringer af bygherrens pligter, præcisering af Arbejdstilsynets hjemmel til at træffe afgørelser m.v.
Gældende pr. 1. januar 2009
 
Fordobling af bøder for overtrædelser, der har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge
Med lovændringen og de tilknyttede bemærkninger sker der en fordobling af bøder for overtrædelser, der medfører dødsfald eller alvorlig personskade. Dermed ønsker regeringen at sende et klart signal om, at regeringen tager det meget alvorligt, at ansatte risikerer at komme alvorligt til skade eller mister livet, fordi arbejdsmiljøreglerne ikke overholdes.
 
Justering af bygherrens pligter m.v.
Med ændringen ophæves den nedre grænse på 10 personer som betingelse for, hvornår bygherrens pligter til koordinering m.v. indtræder. Bygherrens forpligtelser til at planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltninger til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed gælder således i princippet alle bygherrer, når der er flere arbejdsgivere beskæftiget på arbejdsstedet.
 
I fremtiden får bygherren endvidere pligt til at koordinere foranstaltninger, også i projekteringsfasen. Hidtil har bygherrens koordinator alene haft til opgave at koordinere de foranstaltninger, der skal træffes i fællesområderne, mens arbejdet er i gang, altså i udførelsesfasen.
 
Præcisering af Arbejdstilsynets hjemmel til at træffe afgørelser samt justering af betingelser for rådgivningspåbud, smiley-ordning og bøder
Ændringerne på dette område skaber hjemmel til, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljøloven i de situationer, hvor arbejdsgiverne har bragt overtrædelserne ud af verden, inden Arbejdstilsynet har nået at give et påbud. Lovændringen betyder således, at overtrædelser, der allerede er bragt ud af verden, inden Arbejdstilsynet giver påbud, kan indgå i grundlaget for tildeling af henholdsvis rådgivningspåbud, negative smiley’er og skærpet straf.

 

Arbejdsmiljøloven