Bestyrelsen i lauget

 

Oldermand



Finn Murrekilde
Cikorievej 26
5220 Odense SØ
Tlf.: 65 90 50 13
>> E-mail 



Viceoldermand / Kasserer



Bo Rasmussen
Rugårdsvej 149
5210  Odense NV
Tlf.: 65 90 63 67
>> Email

 

Laugsskriver



Ole Jensen
Musvågevej 54
5210 Odense NV
Tlf.: 66 12 77 20
Mobil: 20 25 17 21
>> E-mail 

 

Bestyrelsesmedlemmer



Louise Svendsen
Parkhusgården 14
5000 Odense C
Tlf.: 66 14 18 31
Mobil: 20 32 45 10
>> E-mail 





Nyt medlem på vej!

 

 



 

Laugets historie

Det fortaber sig i fortidens tåger, hvornår en odenseaner første gang satte en pensel i en spand maling. Men det ligger fast, at Odense Malerlaug er landets næstældste, kun overgået af det københavnske.

Odense Malerlaug blev stiftet 6. februar 1704, som det fremgår af den ældste laugsbog:
”I Jesu Nafn, som, Anno 1704 den 6te Februar er dette i Gud begyndte Mahlerlaug indstiftet af de her værende Mestre udi Lauget.”

På forsiden står der:
”Dette er Mahlernis Lavs Bog i Ottense.”

Og på lavets segl:
”Dette er Malernis Seil i Ottense”.


Det var kampen mod fuskerne - (soldater, vanføre, og bønhaser), der fik de odenseanske malere til i 1704 at stifte et lav. Lavet skulle udgøre et bolværk mod den slags konkurrence.
 - og dette formål er stadig gældende ….






Bliv medlem af lauget

Alle malermestre er velkommen til at kontakte lauget med henblik på optagelse i lauget og dermed i Danske Malermestre.

Kontortid: Tirsdag 12.00 - 14.00

Oldermand: Finn Murrekilde

Sekretær: Birthe Rasmussen

Tlf.: 66 13 37 04

E-mail: odensemalerlaug@mail.dk
 

Billeder fra FynskeBilleder.dk

Odense Malerlaug har en lang historie og heldigvis kan vi se noget af det på FynskeBilleder.dk, hvor der er fotos af malermestre og malersvende fra Odense i gamle dage. Søg på fx. "malerlaug" eller "malermester".

>> Se billederne her

Om lauget