Bliv medlem af lauget

Alle malermestre er velkommen til at kontakte oldermanden med henblik på optagelse i lauget og dermed i Danske Malermestre.


Oldermand: Finn Murrekilde


Tlf.: 40 16 61 19

E-mail: murrekilde-as@mail.dk
 

 

Velkommen i Odense Malerlaug

Nogle af de fordele, du vil have mulighed for at opnå ved at være medlem af lauget, er et netværk af ligesindede malermestre – unge som ældre – der alle har en interesse i at opbygge og udbygge et fællesskab, også selv om man er konkurrenter.

Dette netværk bliver bl.a. brugt til at hjælpe hinanden ud af mandskabsmæssige ”hårdknuder” – har du brug for en hjælpende hånd i en kort periode, vil en god kollega kunne tilbyde dig dette til en fornuftig pris, i stedet for at ansætte en medarbejder med dertil hørende pension, feriepenge, opsigelse og forsikring.

Ud over et kollegialt netværk, kan vi tilbyde dig en forsikringsordning omhandlende Arbejdsskadeforsikring samt Erhvervsansvarsforsikring, der vel nok er den billigste, der kan opdrives på nuværende tidspunkt.

Hos Odense Malerlaug vil du også blive informeret om nye tiltag – overenskomster – love og regler mv. inden for malerfaget.

Når du er medlem af Odense Malerlaug, er du samtidig medlem af Danske Malermestre, som er den toneangivende organisation inden for malerfaget.

Odense Malerlaug afholder også en række sociale arrangementer i løbet af året:
Generalforsamling i marts måned – Grill-fest i august måned – Torskegilde i november måned.

Der ud over står laugshusets lokaler til din disposition for afholdelse af mere private og firmamæssige arrangementer.

Vi glæder os til at møde dig og høre om dit firma, og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Oldermanden eller en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.Beregn dit kontingent

Alle medlemmer betaler kontingent til både Danske Malermestre og til det lokale lav/forening. Man betaler et grundkontingent og et lønsumskontingent. Der er forskel lokalt, hvad kontingentet til lavet / lokalforeningen dækker, så kontakt gerne oldermanden / formanden for at høre, hvad der er med i kontingentet lokalt.

På Danske Malermestres hjemmeside kan man læse mere om fordelene og beregne sit kontingent.

>> Gå til kontingentberegner

Bliv medlem