Pas på SKAT, når du anvender udenlandske entreprenører

06-02-2018

Tekst af advokat (H) Søren Aagaard leder af ADVODANs afdeling for skatteret og kollektiv arbejdsret

 

 

SKAT er for tiden på krigsstien i forhold til brancher, hvor en større del af arbejdet udgør manuelt arbejde – eksempelvis malerfaget og bygge - anlægsbranchen. Særligt når der er tale om entrepriser med udenlandske firmaer er der grund til at være på vagt, idet SKAT ikke blot accepterer en skriftlig entreprisekontrakt som grundlag for at den danske virksomhed kan undgå betydelige økonomiske krav.

 

Der skal efter SKATs opfattelse meget mere til for at slippe. Derfor er det vigtigt at få specialrådgivning omkring nedenstående problemstillinger inden arbejdet igangsættes. 

 

Situationen er følgende:
I 2012 ændrede Folketinget reglerne om dansk begrænset skattepligt i forhold til aftaler indgået mellem danske og udenlandske virksomheder. Ændringen betød, at hvis en dansk maler-entreprenør indgik en underentreprise med en udenlandsk maler-underentreprenør, så ville den danske maler-entreprenør som udgangspunkt være forpligtet til at indeholde og indbetale arbejdsudlejeskat til de danske skattemyndigheder med 8 % AM-bidrag og 30 % arbejdsudlejeskat.

 

Dette betød en effektiv skat på 35,6 % af den reelle løn og visse personalegoder m.v., som de udenlandske medarbejdere modtog fra deres arbejdsgiver.  Kunne den danske entreprenør ikke få dokumentation for medarbejdernes løn skulle indeholdelsen ske af hele entreprisesummen som blev udbetalt til underentreprenøren. 

 

Udskildt arbejdsområde og bærer af risici
Lovændringen medførte en række ulemper og derfor blev reglerne lempet gennem et styresignal fra SKAT i juni 2014. Herefter skulle SKAT foretage en mere nuanceret vurdering af om indeholdelsespligten indtrådte i ovennævnte eksempel. Nu skulle kriteriet for at undgå indeholdelsespligten være, at den danske entreprenør ikke ansås for at være den reelle arbejdsgiver for de udenlandske medarbejdere, hvis arbejdsopgaven var udskilt fra det virksomhedsområde, som den danske entreprenør sædvanligvis beskæftigede sig med.

 

Af styresignalet fremgik eksempelvis, at hvis underentreprenøren bar risikoen ved arbejdets udførelse og kunne pålægges erstatningsansvar for mangler mv., så ville dette tale for, at den danske arbejdsgiver ikke skulle indeholde skat m.v. 

 

Myndigheder undlader nuanceret vurdering
Imidlertid er det min opfattelse at skattemyndighederne fortsat helt åbenbart undlader at foretage denne nuancerede vurdering, som styresignalet ellers foreskriver. Det gælder tilsyneladende særligt på de områder, hvor der er tale om manuelt entreprisearbejde, som eksempelvis malerfaget, Bygge- og anlægsfaget,  gartneri og landbrugsfaget m.v. Her er det tilsyneladende som udgangspunkt skattemyndighedernes opfattelse at der fortsat skal indeholdes skat, uanset at der foreligger en udskilt ydelse og uanset om der er indgået en reel entrepriseaftale mellem den danske og den udenlandske virksomhed.

 

Skatteministeriet er endda gået så langt, at de nu har indbragt en række sager for domstolene, uanset at virksomhederne har vundet sagerne i Landsskatteretten, hvor flertallet af dommerne netop har anset ydelsen for at være udskilt til en selvstændig underentreprenør. 

 

Afventer afgørelse fra domstolene
Indtil domstolene ved endelige domme har taget stilling til, om Skatteministeriet eller de pågældende virksomheder som jeg repræsenterer har ret, er det vigtigt, at der ikke entreres med udenlandske virksomheder før den danske virksomheds risiko er afdækket og søgt elimineret. 

 

Afslutningsvis skal jeg understrege, at der gælder andre regler når der indgås underentrepriseaftaler med enkeltmandsfirmaer. Men også her er SKAT på krigsstien i forhold til krav om indeholdelse hos den danske virksomhed. Således verserer der i øjeblikket en sag herom ved Landsskatteretten som forventes afgjort i løbet af 2018.

 

I disse tilfælde er det derfor også meget væsentligt at den danske virksomheds risiko afdækkes og elimineres, således at den danske virksomhed undgår ubehagelige økonomiske krav fra SKAT og eksempelvis 3F. 

 

Foto Erik Refner/Scanpix.
 

Alle nyheder fra laugetMedlemsblad februar 2018
29-01-2018
Du kan læse om Praktikplads-AUB, konsekvenserne af stress og om retsmægling som et hurtigere billigere og mere effektivt alternativ til en retssag. Her er det konfliktens ejere, der selv finder løsningen.
>> Læs mere…
Medlemsblad januar 2018
03-01-2018
Malerelev Aleksandra Kærmark tager rundt på folkeskoler for at fortælle om valget af en erhvervsuddannelse. Idéfacilitator Dan Ravn giver bud på, hvordan malermestre kan booste forretningen ved at bruge kunder og medarbejdere som idéudviklere.
>> Læs mere…
Medlemsblad december 2017
30-11-2017
Bliv klogere på skat for udenlandske medarbejdere, læs om malernes svære arbejdsbetingelser og hvordan et introduktionskursus sætter tankerne i gang.
>> Læs mere…
Medlemsblad november 2017
31-10-2017
>> Læs mere…
Medlemsblad oktober 2017
29-09-2017
Behov for udenlandsk arbejdskraft • Servicefradrag til maleren • Maling uden MI.
>> Læs mere…
Side:   1 2 3 4   Næste

Nyhedsvisning