Fordele ved at være med i lauget

Du bliver medlem i et gammelt laug stiftet 1869 med traditioner og alligevel et laug, der er innovativ og har et godt kollegialt netværk til sparring ved faglige problemstillinger. I Aarhus Malerlaug er medlemsskaren både små og store malermestre samt virksomheder, der har mange år på bagen, men også nye mestre, der lige er startet.


Aarhus Malerlaug tager udgangspunkt i vore medlemmers ønsker og behov. Vi har jævnligt arrangementer, hvor både unge og ældre mestre får nye input til de daglige arbejdsopgaver, hvad enten det drejer sig om det malerfaglige, ledelse, løn og overenskomster, uddannelse, IT og vejledning ved opstart af virksomhed.
 
Samarbejdspartnere – DM og Aarhus Haandværkerforening
Aarhus Malerlaug er aktiv medlem af Danske Malermestre og Aarhus Haandværkerforening. Bl.a. er vores oldermand formand i Aarhus Haandværkerforeningen og bestyrelsesmedlem i Danske Malermestre, hvor han er næstformand. Mange offentlige virksomheder og almennyttige boligforeninger kræver i dag som kvalitetssikring, at malermestrene er medlem af Danske Malermestre.


Aarhus Malerlaug står for kvalitet, derfor er det nødvendigt, at du er faguddannet maler med svendebrev eller beskæftiger faguddannet personale. Du får som medlem af Aarhus Malerlaug en god service, fagligt og socialt samvær med gode kollegaer til et rimeligt medlemskontingent. Ring og hør nærmere.
 

Meld dig ind nu

Kontakt oldermand Jørgen Berg Laursen og bliv medlem af vores laug og af Danske Malermestre.

 T: 40 43 66 61
>> E-mail 

Du kan også downloade indmeldelsesblanketten her og sende til os med det samme.

>> Hent blanket

Beregn dit kontingent

Alle medlemmer betaler kontingent til både Danske Malermestre og til det lokale lav/forening. Man betaler et grundkontingent og et lønsumskontingent. Der er forskel lokalt, hvad kontingentet til lavet / lokalforeningen dækker, så kontakt gerne oldermanden / formanden for at høre, hvad der er med i kontingentet lokalt.

På Danske Malermestres hjemmeside kan man læse mere om fordelene og beregne sit kontingent.

>> Gå til kontingentberegner

Bliv medlem